Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Elżbieta Maria Ruta-Solarska

ur. w 1959 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019
Biogram
 W latach 1980–1982 zaangażowana w niezależny ruch studencki. Zajmowała się m.in. kolportażem prasy niezależnej, książek i innych wydawnictw opozycyjnych. Kolportowała m.in. pismo „Solidarność Walcząca”. W latach 1984–1985 kolportowała, a od roku 1987 r. była współredaktorką „Hipolita” – pisma wydawanego przez NSZZ „Solidarność” HCP w Poznaniu.  Zatrzymywana w związku z kolportażem nielegalnych wydawnictw. Od 1985 r. zaangażowana w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu. Współorganizowała pomoc dla więźniów politycznych, osób represjonowanych i ich rodzin. Uczestniczyła w nielegalnych manifestacjach i protestach w latach 80-tych w Poznaniu. Od 1988 r. była członkiem Komitetu Okręgowego Polskiej Partii Socjalistycznej w Poznaniu, a od kwietnia 1989 r. także Rady Naczelnej PPS. W 1988 r. uczestniczyła w Strajkowym Porozumieniu Grup Opozycyjnych w Poznaniu, które wydawało m.in. „Poznański Biuletyn Strajkowy”. Wspierała strajk w HCP. W latach 1987–1989 współorganizatorka i uczestniczka protestów przeciwko budowie elektrowni atomowej w Klempiczu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • "Organizacja Solidarność Walcząca w Wielkopolsce w latach 1983-1990" red. K. Brzechczyn, P. Zwiernik, Poznań 2009
    • P. Zwiernik, "Prasa podziemna opozycji politycznej w Poznaniu od wprowadzenia stanu wojennego do porozumień Okrągłego Stołu 1981-1989", Warszawa 2014
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN