Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Michalik Marek

Marek Wojciech Michalik

ur. w 1960 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2015
Biogram
Marek Michalik w latach 1983–1999 działał w strukturach Konfederacji Polski Niepodległej. Od 1983 r. zajmował się kolportażem prasy podziemnej, następnie współorganizował bibliotekę wydawnictw niezależnych i hurtowy kolportaż publikacji KPN w kraju (Warszawa, Szczecin, Wrocław). Był współorganizatorem (1984–1985) i szefem (do 1990 r.) Wydawnictwa Polskiego, redaktorem „Drogi” – organu prasowego KPN, współtwórcą kanału przerzutowego wydawnictw do Biura Zagranicznego KPN w Szwecji, od 1986 r. szefem Obszaru III Konfederacji. W latach 1985–1990 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Maciejewski, "Marek Michalik" [w:] "Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989", tom 2, Warszawa 2012
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN