Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zygmunt Wolski

ur. w 1951 roku w m. Michałów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 222/2023
Biogram
Pan Zygmunt Wolski, jako pracownik Fabryki Urządzeń Mechanicznych w Chocianowie, był od września 1980 r. członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, pełniąc funkcję przewodniczącego koła związku na wydziale remontowym. Od grudnia 1980 r. należał do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. 
W 1982 r. na terenie swojego zakładu pracy kolportował ulotki o treści antypaństwowej. W ramach represji został objęty kontrolą operacyjną oraz internowany 8 listopada 1982 r. w Wojskowym Obozie Specjalnym w Rawiczu, gdzie przebywał do 2 lutego 1983 r. Szkolenie rezerwistów w tej jednostce nie miało nic wspólnego z umacnianiem obronności kraju ani z podnoszeniem żołnierskich umiejętności, a służyło jedynie walce przeciw antykomunistycznej opozycji, będąc dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016.