Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Lenartowicz Zofia
Zofia Maria Lenartowicz
ur. w 1957 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 515/2016

Biogram

Zofia Lenartowicz zatrudniona w Instytucie Kształtowania Środowiska Oddział w Gdańsku. 3 maja 1982 r. została zatrzymana przez Oddziały Specjalne MO, a następnie osadzona w Areszcie Śledczym w Gdańsku za udział w demonstracji z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i kolportaż nielegalnych ulotek. 4 maja 1982 r. została skazana przez Kolegium ds. Wykroczeń w Starogardzie Gdańskim na karę 2 miesięcy więzienia. Karę odbywała w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy, skąd została zwolniona 15 czerwca 1982 r. Wyrokiem z 16 czerwca 1982 r. Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim uniewinnił ją od przypisanego jej wykroczenia. Od wyroku wniósł rewizję nadzwyczajną na niekorzyść oskarżonej Minister Sprawiedliwości. Wyrokiem z 20 października 1982 r. Sąd Najwyższy w Warszawie uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, który wyrokiem z 8 kwietnia 1983 r. uniewinnił Zofię Lenartowicz od stawianych jej zarzutów.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Arkadiusz Kazański „Kontynuowali działalność związkową…”. Sądzeni z powodów politycznych w województwie gdańskim (1981-1983), Gdańsk 2012

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN