Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mariusz Andrzej Wiatrowski

ur. w 1960 roku w m. Konin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012
Biogram
Był członkiem opozycyjnej grupy zajmującej się produkcją oraz kolportażem ulotek i wydawnictw podziemnych na terenie Konina. Na trasie Konin-Poznań przewoził egzemplarze bezdebitowego czasopisma „Azyl wojenny” i zadrukowane matryce (tzw. woskówki). Został zatrzymany 29 października 1982 r. Był przetrzymywany kolejno w areszcie Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Koninie, a następnie w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Wolność odzyskał 20 stycznia 1983 r. Postanowieniem z 1 marca 1983 r. wiceprokurator Prokuratury Wojsk Lotniczych w Poznaniu umorzył prowadzone przeciwko niemu postępowanie, z uwagi na brak dostatecznych dowodów winy. W zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa pozostawał do 1989 roku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN