Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ratajczak Janina

Janina Izabella Ratajczak

ur. w 1941 roku w m. Dąbrowa-Dzięciel
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 138/2017
Biogram
Janina Ratajczak była działaczką antykomunistyczną i członkinią związku NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu w dniu 13.12.1981 r. stanu wojennego i delegalizacji NSZZ „Solidarność” nie przerwała działalności antysystemowej. Zaangażowała się w kolportaż podziemnych wydawnictw. Dostarczała z Wrocławia do Szczecina „Biuletyn Dolnośląski”, natomiast ze Szczecina do Wrocławia wywoziła szczecińską „Jedność”. Janina Ratajczak była w stałych kontaktach z wrocławskimi działaczami antykomunistycznymi, m.in. Hanną Łukowską-Karniej i Kornelem Morawieckim. Po założeniu we Wrocławiu w 1982 r. organizacji „Solidarność Walcząca”, przeniosła ją na grunt szczeciński. Powstanie „SW” w Szczecinie było sygnowane właśnie przez Janinę Ratajczak, Stanisława Janusza i Krzysztofa Korczaka. Pani Ratajczak organizowała w swoim mieszkaniu spotkania konspiracyjne członków „SW” oraz zajmowała się wydawaniem i kolportażem pisma organizacji pn. „Gryf.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków