Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Braczkowski Roman
Roman Braczkowski
ur. w 1948 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019

Biogram

Roman Braczkowski po wprowadzeniu stanu wojennego związał się z Kierowniczą Grupą Akcji Konspiracyjnej. Redagował, drukował i kolportował nielegalną prasę. Współtworzył periodyki „Akcja Konspiracyjna”, „Prześwit” oraz pismo Międzyzakładowego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarności” pod tytułem „Solidarni. Wiadomości Wojenne”. W kwietniu 1982 r. został ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń za noszenie znaczka „Solidarności” w miejscu pracy. W okresie od 1982 r. do 1988 r. organizował szkolenia z zakresu technik drukarskich dla działaczy grup opozycyjnych. W latach 1985–1988 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej