Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Góra Leszek

Leszek Wojciech Góra

ur. w 1958 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 123/2022
Biogram
Leszek Góra w dniu 31.08.1982 r. brał udział w demonstracji przeciwko stanowi wojennemu, która miała miejsce pod katedrą w Gorzowie Wielkopolskim. Za udział w akcji protestacyjnej i manifestacji w miejscu publicznym, Leszek Góra wyrokiem z dnia 25.09.1982 r. na podstawie art. 50 ust. 1 dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym został skazany przez Sąd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. na karę 3 miesięcy aresztu. Wyrok ten zaskarżył Prokurator Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wnosząc o uznanie Leszka Góry winnym czynu z art. 275 § 1 k.k. i wymierzenie mu kary 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz pozbawienia praw publicznych na 2 lata. Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna wyrokiem z 19.01.1983 r. uznała Leszka Górę za winnego zarzucanego mu czynu z art. 275 § 1 k.k. i za to z mocy tegoż przepisu skazała go na 1 rok pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 03.09.1982 r. do dnia 03.12.1982 r. Dodatkowo zasądzono od skazanego Leszka Góry na rzecz skarbu państwa 3.600 zł opłaty za obie instancje oraz koszty postępowania w sprawie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej