Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Barczyk Joanna

Joanna Elżbieta Barczyk

ur. w 1953 roku w m. Zabrze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
Była współorganizatorką demonstracji studenckich w Krakowie, odbywających się w okresie 14-15.05.1977 r., po śmierci Stanisława Pyjasa oraz współorganizowała, powołany wówczas, Studencki Komitet Solidarności. W ramach działalności w SKS-ie redagowała i kolportowała ulotki klepsydry, oświadczenie w sprawie okoliczności śmierci Stanisława Pyjasa oraz prowadziła akcję dążąca do bojkotu odbywających się wtedy juwenaliów. Jako aktywny członek SKS-u oraz rzecznik tej organizacji w latach 1977-1978, organizowała zebrania i była inicjatorką powołania w tej organizacji, komórki propagandy, mającej redagować, wytwarzać i kolportować ulotki, odezwy i plakaty. W lipcu 1977 r. prowadziła obóz letni, który jak stwierdzono miał wychować kadry przyszłych opozycjonistów. Aktywnie uczestniczyła również w wykładach „Latającego Uniwersytetu”, działającego w środowisku akademickim Krakowa. W latach 1977-1979, współpracowała z KOR a następnie KSS KOR, kolportując oświadczenia protesty i petycje oraz pismo „Komunikat”. Znalazła się również wśród sygnatariuszy Deklaracji Ruchu Demokratycznego. Po ukończeniu studiów malarskich na ASP w Krakowie podjęła pracę zawodową w Zabrzu i od grudnia 1980 roku włączyła się aktywnie w działalność związkową w NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego podjęła działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. W dn. 16.12.1981 r. po pacyfikacji KWK „Wujek”, zredagowała i przepisała na maszynie odezwę do żołnierzy WP. W miejscu jej zamieszkania w Zabrzu przebywali działacze opozycyjni, współuczestniczyła w propagowaniu petycji dot. uwolnienia więźniów politycznych oraz w opracowaniu ankiet na potrzeby pisma „Wiadomości Solidarności”. W latach 1982-1985 jako grafik współpracowała z wydawnictwami podziemnymi oraz kolportowała konspiracyjna prasę. Była także autorką projektów znaczków poczt podziemnych i plakatów Dni Kultury Chrześcijańskiej w Gliwicach w 1986 roku. W 1987 roku Pani Joanna Barczyk, aktywna działaczka nielegalnych struktur „Solidarności”, zajmująca się kolportażem literatury bezdebitowej, zamieszkała na terenie woj. lubelskiego. Z powodu swej działalności przez okres studiów w Krakowie, pracy na Górnym Śląsku oraz w Lublinie była inwigilowana i kontrolowana operacyjnie, a także przeprowadzano z nią rozmowy ostrzegawcze.  
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN