Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kaczorowski Jarosław

Jarosław Marek Kaczorowski

ur. w 1955 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2017
Biogram
Jarosław Marek Kaczorowski prowadził działalność opozycyjną w latach 1984-1989. Był aktywnym członkiem podziemnego NSZZ ,,Solidarność’’ oraz Federacji Młodzieży Walczącej, a także kolporterem materiałów bezdebitowych.
Od 1984 roku zaangażował się w działalność nielegalnych struktur ,,S’’ w Szczecinie, brał udział w demonstracjach opozycji antykomunistycznej. W 1986 roku został także członkiem FMW, w ramach której uczestniczył w akcjach ulotkowo-kolportażowych. Jednocześnie zajmował się koordynacją działań organizacji podziemnych, kolportując również wydawnictwa i materiały bezdebitowe sygnowane przez Ruch Wolność i Pokój oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów.
W 1987 roku funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa próbowali bezskutecznie nakłonić go do współpracy. Z powodu kategorycznej odmowy i aktywności opozycyjnej został objęty stałą kontrolą operacyjną. Pomimo daleko posuniętej inwigilacji, w 1988 roku podczas pobytu w Berlinie Zachodnim rozpowszechniał nielegalne materiały związane z działalnością ,,S’’.
 Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej