Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Leszek Mirosław Demczuk

ur. w 1956 roku w m. Międzyrzec Podlaski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 515/2016
Biogram
Leszek Demczuk aktywnie uczestniczył w strajku sierpniowym 1980 r. w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni następnie był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w tymże zakładzie. Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie działał w strukturach zdelegalizowanego związku czynnie angażując się w kolportaż ulotek, prasy oraz książek drugiego obiegu. Po aresztowaniu przez Służbę Bezpieczeństwa jednego z siatki kolporterów „Solidarności”, 3 marca 1982 r. u Pana Leszka Demczuka przeprowadzono przeszukanie mieszkania w wyniku którego odnaleziono dziesiątki czasopism m.in. tytułów „Krzyk” i „Niezależny Serwis Informacyjny”. Leszek Demczuk został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Prokuratura Marynarki Wojennej wszczęła postępowanie w wyniku którego 19 maja 1982 r. postawiono ww. akt oskarżenia. Na mocy wyroku Sądu Marynarki Wojennej w Gdańsku z 5 lipca 1982 r. Leszek Demczuk został skazany na cztery lata pozbawienia wolności oraz na trzy lata utraty praw publicznych. Uzyskał wolność dopiero na mocy ułaskawienia 21 grudnia 1982 r.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej