Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kustra Jerzy

Jerzy Kustra

ur. w 1950 roku w m. Puławy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 566/2012
Biogram
Był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Azotowych Puławy. W styczniu 1982 r. rozpoczął działalność w konspiracyjnej Komisji Zakładowej Związku. Od pierwszych miesięcy 1982 r. zaangażował się w niesienie pomocy osobom represjonowanym i ich rodzinom oraz druk i kolportaż zakazanych wydawnictw. Brał udział w drukowaniu Biuletynu Informacyjnego „Solidarność Ziemi Puławskiej” oraz „Biuletynu Solidarności Zakładów Azotowych”. 
W dniu 5 listopada 1982 r. został powołany na przeszkolenie wojskowe do jednostki wojskowej w Czerwonym Borze, na którym przebywał do 3 lutego 1983 r. Ćwiczenia te nie miały nic wspólnego z realizacją zadań dotyczących obronności państwa. Służyły jedynie odizolowaniu przeciwników politycznych ówczesnej władzy, walce z opozycją i były dotkliwą represją polityczną, która nie miała oparcia w obowiązującym porządku prawnym. 
Po powrocie z przeszkolenia powrócił do niepodległościowej działalności. W związku z podejrzeniem uczestnictwa w druku oraz kolportażu zakazanych wydawnictw został zatrzymany 20 grudnia 1983 r. i objęty śledztwem prowadzonym przez Służbę Bezpieczeństwa w Lublinie i Prokuraturę Rejonową w Puławach. Sąd Rejonowy w Puławach 26 lipca 1984 r. umorzył prowadzone przeciwko niemu postępowanie na mocy przepisów ustawy o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN