Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Łempicki Robert
Robert Łempicki
ur. w 1962 roku w m. Korycin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 13/2012

Biogram

Był członkiem NSZZ „Solidarność”. Po delegalizacji „Solidarności” angażował się w różne formy oporu wobec systemu komunistycznego, m.in. brał udział w sporządzaniu i kolportażu ulotek zawierających treści nawołujące do solidaryzowania się z internowanymi działaczami „Solidarności” czy podważające sojusz ze Związkiem Radzieckim poprzez organizowanie strajków. W związku z tym został aresztowany 24 grudnia 1981 r. i wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z 25 stycznia 1982 r. został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności. Więzienie opuścił po odbyciu połowy zasądzonej kary 24 czerwca 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

M. Kietliński, Ćwierć wieku podlaskiej Solidarności, NSZZ „Solidarność” Region Białystok 1980-2005, Białystok 2005

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN