Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Florczykowski Krzysztof

Krzysztof Florczykowski

ur. w 1953 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 224/2016
Biogram
Od 1976 r. pełnił służbę jako funkcjonariusz KWMO w Białymstoku. W 1981 r. aktywnie zaangażował się w tworzenie Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO. Był inicjatorem i przewodniczącym Komitetu Założycielskiego ZZF MO Garnizonu Białystok, a także uczestnikiem zjazdów delegatów jednostek MO, odbywających się w KSMO w Warszawie w dniach 1 czerwca 1981 oraz 9 czerwca 1981 r. Został wówczas wybrany do składu Prezydium Tymczasowego Komitetu Założycielskiego ZZF MO, a następnie wszedł w skład Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego ZZF MO. Był również sygnatariuszem wniosku o zarejestrowanie tego Związku. Za działalność na rzecz utworzenia ZZF, został w dniu 31 lipca 1981 r. zwolniony ze służby w MO. Pomimo zwolnienia, w dalszym ciągu angażował się w działalność związkową. W dniu 25 września 1981 r. wziął udział w okupacji Hali Gwardii w Warszawie, w związku z zawieszeniem postępowania rejestracyjnego przez Sąd Wojewódzki. Natomiast w dniach 12-13 grudnia 1981 r. brał udział w proteście głodowym funkcjonariuszy MO w Stoczni Szczecińskiej. Współpracował również z działaczami Zarządu Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Białymstoku. W dniu 14 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku, a następnie w Suwałkach. W dniu 21 stycznia 1982 r. został tymczasowo aresztowany, w związku z podejrzeniem o przekazanie Zarządowi Regionu NSZZ „Solidarność” materiałów KWMO w Białymstoku, stanowiących tajemnicę służbową. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 20 maja 1982 r. skazano go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej