Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Paźniewski Włodzimierz

Włodzimierz Paźniewski

ur. w 1942 roku w m. Bobrowniki nad Wisłą
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
Pan Włodzimierz Paździewski był od 1973 r. dziennikarzem „Trybuny Robotniczej” w Katowicach. 
Znany ze swych opozycyjnych przekonań został w stanie wojennym w wyniku negatywnej opinii Komisji Weryfikacyjnej wyrzucony z pracy z jednoczesnym z zakazem wykonywania zawodu dziennikarza. Zwolniony z pracy w redakcji, od stycznia do czerwca 1982 r. (brak możliwości ustalenia dat dziennych) pozostawał bez pracy. 
Ponadto w okresie trwania stanu wojennego był zaangażowany w organizację pomocy dla zwalnianych dziennikarzy. 
Współpracownik paryskiej „Kultury” w okresie PRL. 
W okresie od 1983 r. do 1984 r. zastrzeżono Panu Włodzimierzowi Paźniewskiemu wyjazdy zagraniczne.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów