Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Hamera Mirosław

Mirosław Konstanty Hamera

ur. w 1948 roku w m. Włoszczowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 555/2011
Biogram
Był działaczem NSZZ „Solidarność” w Instytucie Fizyki PAN. Współorganizował wiec przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego oraz referendum w dniu 14 grudnia 1981 r. na terenie Instytutu Fizyki PAN, na którym zbierano podpisy pod petycją z żądaniem uchylenia stanu wojennego w PRL oraz uwolnienia wszystkich internowanych. W związku z prowadzoną działalnością został internowany w dniu 8 maja 1982 r. i  osadzony w Ośrodku Odosobnienia Warszawa-Białołęka. Zwolniony został w dniu 9 lipca 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN