Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Hamera Mirosław
Mirosław Konstanty Hamera
ur. w 1948 roku w m. Włoszczowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 555/2011

Biogram

Był działaczem NSZZ „Solidarność” w Instytucie Fizyki PAN. Współorganizował wiec przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego oraz referendum w dniu 14 grudnia 1981 r. na terenie Instytutu Fizyki PAN, na którym zbierano podpisy pod petycją z żądaniem uchylenia stanu wojennego w PRL oraz uwolnienia wszystkich internowanych. W związku z prowadzoną działalnością został internowany w dniu 8 maja 1982 r. i  osadzony w Ośrodku Odosobnienia Warszawa-Białołęka. Zwolniony został w dniu 9 lipca 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN