Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Cezary Jan Stępniak

ur. w 1956 roku w m. Kolonia Poczesna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013
Biogram
Był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Działał w Komisji Rewizyjnej i Komisji Interwencji NZS. Wszedł w skład Komitetu Strajkowego, podczas strajku prowadzonego w WSP w dniach 24 listopada 1981- 13 grudnia 1981 r. Przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą w ramach akcji „KLON”. Brał udział w akcji protestacyjnej studentów 3 maja 1982 r. i z tego powodu został zatrzymany, a następnie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Łupkowie, gdzie przebywał od 5 maja 1982 do 3 czerwca 1982 r. Z powodu udziału w akcji protestacyjnej 3 maja 1982 r., został 28 października 1982 r. skazany przez Sąd Rejonowy w Częstochowie na karę grzywny. Był członkiem nielegalnej organizacji pod nazwą Porozumienie Organizacyjne Młodych Obrońców Częstochowy „POMOC”, która kolportowała ulotki o „treści antypaństwowej” oraz przeciwko obowiązywaniu stanu wojennego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN