Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bobrowicz Barbara
Barbara Halina Bobrowicz
ur. w 1935 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 360/2015

Biogram

Barbara Bobrowicz prowadziła działalność opozycyjną w latach 1981-1986. 
Była aktywną działaczką NSZZ ,,Solidarność” oraz wieloletnią kolporterką materiałów bezdebitowych.
Pracowała jako technolog-lakiernik w fabryce ,,UNIKON’’. Początkowo pomagała Wojciechowi Duklanowskiemu w kolportażu ulotek, rozprowadzając je wśród innych działaczy ,,Solidarności’’. 
Z biegiem czasu rozszerzyła swoją działalność kolportażową, angażując do rozpowszechniania kolejne osoby i doprowadzając do tego, że podziemne publikacje docierały do innych zakładów (m.in. CEFRARMu i do PPDiUR ,,Gryf’’), a także do studentów oraz do grona pedagogicznego Akademii Morskiej. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków