Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Schodziński Stanisław

Stanisław Ludwik Schodziński

ur. w 1941 roku w m. Teremiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 121/2024
Biogram
W latach 1963-1964 w trakcie studiów na Politechnice Łódzkiej uczęszczał na spotkania Duszpasterstwa akademickiego. W 1965 r. rozpoczął pracę w Bydgoskich Zakładach Przemysłu Gumowego „Stomil”, gdzie kolportował bezdebitową literaturę katolicką wśród pracowników, m.in. kazania kard. Stefana Wyszyńskiego.
30 lipca 1970 r. został zatrzymany, a następnego dnia dokonano przeszukania jego mieszkania, podczas którego zarekwirowano kilka egzemplarzy opracowań katolickich. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z 1 sierpnia 1970 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy w związku z podejrzeniem o kierowanie w latach 1965-1970 bydgoskim ośrodkiem nielegalnego związku „Ruch”.  W ramach prowadzonej działalności zajmował się pozyskiwaniem nowych członków „Ruchu”, kolportażem nielegalnego pisma „Biuletyn” oraz zbieraniem składek pieniężnych. Ponadto uczestniczył w zjazdach Związku organizowanych w Warszawie i  Łodzi. 24 maja 1971 r. uchylono areszt wobec pana Stanisława Schodzińskiego i tego samego dnia odzyskał wolność. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z 3 listopada 1971 r. warunkowo umorzono postępowanie karne na okres 2 lat z jednoczesnym zastosowaniem tzw. „środka wychowawczego” w postaci 20 godzin prac społecznych. 
W latach 70. zaangażował się w działalność w podziemnych strukturach Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela a w 1980 r. był współzałożycielem i przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Bydgoskich Zakładach Przemysłu Gumowego „Stomil”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • P. Byszewski, Działania Służby Bezpieczeństwa wobec organizacji „Ruch”, Warszawa 2008
    • P. Byszewski, Organizacja „Ruch” (1965-1970), Warszawa 2021
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN