Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jerzy Majcher
ur. w 1944 roku w m. Sędziszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 295/2016

Biogram

Pan Jerzy Majcher od września do listopada 1983 r. działał w konspiracyjnej strukturze NSZZ „Solidarność” na terenie Dolnośląskich Zakładów Wytwórczych Maszyn Elektrycznych „Dolmel” we Wrocławiu. Zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw, m.in.: „Odrodzenie”, „Tygodnik Wojenny”, „Z Dnia na Dzień”, zbierał składki i organizował konspiracyjne spotkania.
W 1984 r. Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła rewizję w mieszkaniu Pana Jerzego Majchera, w wyniku której odnaleziono nielegalne wydawnictwa oraz fotografie przedstawiające demonstracje i inne wydarzenia z okresu stanu wojennego. Prokuratura warunkowo umorzyła postępowanie wobec Pana Jerzego Majchera, ustalając okres próbny na rok oraz obowiązek wpłacenia świadczenia pieniężnego na rzecz PCK.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej