Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pietrzyk Maciej
Maciej Stanisław Pietrzyk
ur. w 1944 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019

Biogram

W marcu 1968 r., będąc studentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, uczestniczył w wiecach studenckich. Od 1980 r. wykonywał piosenki niezależne i pieśni patriotyczne. W sierpniu 1980 r. wraz z Teatrem Wybrzeże uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” oraz założycielem i członkiem Komisji Zakładowej Aktorów Teatru i Estrady przy SPATiF-ZASP. W sierpniu 1981 r. w Gdańsku występował na I Przeglądzie Piosenki Prawdziwej- Zakazane Piosenki, a jesienią tamtego roku podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. W listopadzie i grudniu 1981 r. był inicjatorem i wykonawcą programu patriotycznego w kinie Skarb w Warszawie. W latach 1980-1983 współpracował z niezależnym, a następnie podziemnym Wydawnictwem im. Konstytucji 3 Maja, później Wydawnictwem im. gen. Nila Fieldorfa. Kolportował wydawnictwa bezdebitowe. W grudniu 1981 r. współorganizował podziemną grupę teatralną i w 1982 r. występował z nią w prywatnych domach.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 2, Warszawa 2012

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności