Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krystyna Maria Jagoszewska

ur. w 1956 roku w m. Ziębice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Pani Krystyna Maria Jagoszewska jako pracownik Państwowej Fabryki Wagonów „Pafawag” była członkiem NSZZ „Solidarność” oraz redaktorem Gazety Zakładowej „Pafawag”. 
Od 13 grudnia 1981 r. do czerwca 1983 r. działała w Regionalnym Komitecie Strajkowym NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk we Wrocławiu, następnie od czerwca 1982 do czerwca 1983 r. – w Solidarności Walczącej. Pracowała w redakcjach niezależnych czasopism: „Z Dnia na Dzień”, "Solidarność Walcząca" i „Biuletyn Dolnośląski”. Była również spikerką Radia Solidarność Walcząca. W latach 1981-1989 była rozpracowywana przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z działalnością opozycyjną.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów