Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łuczak Michał

Michał Łuczak

ur. w 1932 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 180/2015
Biogram
Był absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Wydziału Polonistyki UAM. Pracował jako dziennikarz „Głosu Wielkopolskiego”. Od 1980 r. był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Wielkopolskim Wydawnictwie Prasowym RSW „Prasa” w Poznaniu. Zaangażował się w organizację obchodów 25 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r.  Był także autorem artykułu prasowego: „Trwają badania nowych faktów poznańskiego Czerwca 1956 r.”, opublikowanego 12 maja 1981 r. w „Głosie Wielkopolskim”, którego treść odbiła się szerokim echem w polskiej prasie, tezy tam zawarte powtórzył także „Der Spiegel”. W związku z tą publikacją wszczęto śledztwo w sprawie rozpowszechniania informacji godzących w interesy PRL dotyczące „fałszywych wiadomości o rozstrzelaniu w Poznaniu w czerwcu 1956 r. żołnierzy wojska polskiego”, to jest przestępstwa z art. 271 par. 1 kodeksu karnego.
Z powodu swojej działalności został internowany 13 grudnia 1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. Zwolnienie z internowania nastąpiło 13 lutego 1982 r. z powodów zdrowotnych. 
Został negatywnie zweryfikowany i usunięty z pracy w „Głosie Wielkopolskim”. Od lutego 1982 r. do 4 lutego 1984 r. był objęty zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej