Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kaczor Janusz

Janusz Kaczor

ur. w 1965 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 588/2017
Biogram
Był uczestnikiem manifestacji mieszkańców miasta protestujących przeciwko stanowi wojennemu w dniu 31.08.1982 r. w Starachowicach. Przed zakończeniem manifestacji na Rynku odczytał „Litanię Solidarności”. W następstwie czego w dniu 08.09.1982 r. został wydalony ze szkoły i zmuszony do podjęcia nauki w szkołach w Końskich i w Ostrowcu Świętokrzyskim. Drukował i kolportował nielegalne ulotki oraz plakaty. Latem 1983 r. został zatrzymany i pobity na Komendzie MO w Starachowicach. W latach 1983-1984 w domu Janusza Kaczora SB przeprowadzała liczne rewizje. 
Uczestniczył w akcjach ulotkowych, malowania haseł, kolportażu ulotek, wywieszania flag i transparentów. W latach 1984-1986 był wolontariuszem kolonii letnich „Wakacje z Bogiem”, organizowanych przez środowisko lubelskie dla dzieci osób represjonowanych i zaangażowanych w działalność opozycyjną. W okresie od 1983 do 1985 r. przewoził z Puław i kolportował  niezależne wydawnictwa m.in. Solidarność Nauczycielska. Uczestniczył w uroczystości poświęcenia sztandaru NSZZ „Solidarność” FSC w Kaplicy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Starachowicach oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej w hołdzie ks. Jerzemu Popiełuszce od „Solidarności” starachowickiej w Kościele pod wezwaniem Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej