Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Perliński Jan

Jan Perliński

ur. w 1955 roku w m. Jasionna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
W okresie 1981-1989 był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” na terenie woj. łódzkiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Urządzeń Transportowych w Zgierzu, gdzie był zatrudniony, aż do 17.04.1989 r. czyli do relegalizacji związku w ZUT. Uczestniczył w rozpowszechnianiu niezależnej prasy i ulotek, w wywieszaniu plakatów i malowaniu haseł wolnościowo-patriotycznych na murach budynków w Zgierzu. Organizował i przeprowadzał zbiórki pieniędzy na pomoc dla rodzin osób internowanych, uwięzionych i represjonowanych oraz na rozwijanie działalności wydawniczej. Aktywnie uczestniczył w uroczystościach patriotyczno-rocznicowych, manifestacjach ulicznych w Zgierzu i w Łodzi.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków