Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Danuta Zofia Szczepańczyk

ur. w 1956 roku w m. Radomsko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2023
Biogram
Pani Danuta Szczepańczyk z d. Dąbek jesienią 1980 r. współtworzyła struktury NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Danuta” w Radomsku, następnie weszła w skład Komisji Zakładowej. 
14 grudnia 1981 r. wzięła udział w strajku załogi, stanowiącym protest przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i zawieszeniu działalności związku. Podczas strajku okupacyjnego w kwietniu 1988 r. była członkiem komitetu strajkowego. W latach 1982-1989 działała w podziemnym ruchu związkowym, udzielała pomocy rodzinom internowanych, kolportowała nielegalne pisma (m.in. „Wolni i Solidarni”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych” i „Głos Solidarności”), angażowała się w akcje ulotkowe oraz malowania na murach haseł o treściach antykomunistycznych. Uczestniczyła w pokojowych manifestacjach ulicznych i mszach świętych w intencji Ojczyzny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków