Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jaworucki Marek

Marek Jaworucki

ur. w 1945 roku w m. Golub-Dobrzyń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Marek Jaworucki był zatrudniony w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Gorzowie Wielkopolskim na stanowisku lekarza. Należał do NSZZ Solidarność. W dniu 31.08.1982 r. w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczył w demonstracji antyrządowej. Zatrzymany został w dniu 01.09.1982 r. Na mocy postanowienia Prokuratora Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 02.09.1982 r. na podstawie art. 234 kk w zw. z art. 4 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym został tymczasowo aresztowany za czynną napaść na funkcjonariuszy MO. Sąd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia 23.09.1982 r. skazał Marka Jaworuckiego na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych na okres dwóch lat. Przetrzymywany był w Areszcie Śledczym w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Międzyrzeczu i Zakładach Karnych: w Wawrowie, we Wronkach, w Poznaniu, w Koziegłowach w Sieradzu. Uchwałą Rady Państwa z dnia 05.02.1983 r. został warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.	
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej