Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Skwirowski

ur. w 1959 roku w m. Świdnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 68/2018
Biogram
Pan Jerzy Skwirowski był aktywnym działaczem opozycji demokratycznej w czasach PRL. Był członkiem Konfederacji Polski Niepodległej, a od września 1980 r. należał  do NSZZ „Solidarność” przy KWK „ZMP” w Żorach, gdzie pracował. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową w zdelegalizowanych strukturach „Solidarności”. W dniach 19-25 VIII 1988 r.  brał udział w strajku okupacyjnym na ww. kopalni. Akcją strajkową kierował Komitet Strajkowy, w którego składzie znalazł się Pan Jerzy Skwirowski. Dodatkowo był łącznikiem między strajkującymi kopalniami a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym z siedzibą przy  KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju. W dniu 22 VIII 1988 r. wobec osób kierujących akcją protestacyjną na KWK „ZMP” Prokurator Rejonowy w Rybniku wszczął postępowanie przygotowawcze, które zostało warunkowo umorzone w dniu 28 X 1988 r. Po zakończeniu strajku osoby wchodzące w skład Komitetu Strajkowego decyzją dyrektora kopalni zostały dyscyplinarnie zwolnione z pracy. 
Przywrócony do pracy w dniu 16 XI 1988 r.  po podpisaniu ugody między pracownikami a dyrekcją kopalni. 
Pan Jerzy Skwirowski był organizatorem szeregu akcji protestacyjnych i strajkowych prowadzonych na kopalni. Dodatkowo nielegalną działalność związkową kontynuował w ramach Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy KWK „ZMP” w Żorach, gdzie pełnił funkcję pełnomocnika.
Z uwagi na prowadzoną działalność opozycyjną Pan Jerzy Skwirowski podlegał kontroli operacyjnej, którą Służba Bezpieczeństwa PRL prowadziła w ramach dwóch spraw operacyjnych pod krypt. „Flaga oraz „Nić”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej