Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wiśniewska Zofia

Zofia Wiśniewska

ur. w 1948 roku w m. Kazimierz Dolny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019
Biogram
Pracownik Rejonowego Przedsiębiorstwa Przetwórczego Przemysłu Paszowego „Bacutil” w Puławach, od 1980 r. była członkiem NSZZ „Solidarność” w w/w przedsiębiorstwie oraz członkiem działającej tam Komisji Rewizyjnej. W czerwcu 1981 r. weszła w skład Prezydium Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” Ziemia Puławska, gdzie pełniła funkcję sekretarza. Na przełomie maja i czerwca 1982 r. Pani Zofia Wiśniewska rozpoczęła działalność w podziemnym Tymczasowym Zarządzie Oddziału NSZZ „Solidarność” Ziemia Puławska. Zajmowała się organizacją konspiracyjnych spotkań oraz kolportażem wydawnictw bezdebitowych. W dn. 29.12.1983 r. została zatrzymana jako podejrzana o produkcje i kolportaż nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez podziemne struktury „Solidarności” i w dn. 31.12.1983 r. wydano postanowienie o jej tymczasowym aresztowaniu. W trakcie przesłuchania odmówiła składania wyjaśnień. Areszt tymczasowy wobec Pani Zofii Wiśniewskiej został uchylony w dn. 29.03.1984 r., a postępowanie karne umorzono na zasadzie amnestii.  Działalność Pani Zofii Wiśniewskiej spowodowała, że była inwigilowana, zatrzymywana, przesłuchiwana, zastrzeżono jej wyjazdy zagraniczne, przeprowadzano z nią rozmowy ostrzegawcze oraz została pozbawiona kierowniczego stanowiska w swoim zakładzie pracy
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej