Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Trześniowski Grzegorz
Grzegorz Jacek Trześniowski
ur. w 1967 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 211/2018

Biogram

Grzegorz Trześniowski prowadził działalność opozycyjną w latach 1981-1987. Był aktywnym członkiem Ruchu Młodzieży Niezależnej i kolporterem materiałów bezdebitowych, a także uczestnikiem wielu akcji o charakterze niepodległościowym.
Po 13.12.1981 r., jeszcze jako uczeń szkoły podstawowej w Gorzowie Wielkopolskim, zaangażował się w rozpowszechnianie nielegalnych ulotek oraz akcje malowania patriotycznych napisów na murach.
22.02.1985 roku został zatrzymany po jednej z akcji ulotkowych. Był przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa i został osadzony w areszcie śledczym w Gorzowie Wielkopolskim. Prokurator postawił zarzut, że oskarżony od jesieni 1984 roku do lutego 1985 roku należał do RMN i kolportował czasopisma bezdebitowe. Postępowanie karne zostało umorzone.
	12.06.1987 roku w Gdańsku podczas pielgrzymki papieża Jana Pawła II trzymał transparent z napisem ,,Solidarność’’. Wydział Śledczy WUSW w Gdańsku rozpoczął czynności procesowe i sporządził wniosek o ukaranie za ,,aktywne uczestnictwo w próbie wywołania rozruchów’’. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych wniosku nie skierowano do kolegium ds. wykroczeń.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN