Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Domagała

ur. w 1934 roku w m. Równe
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 296/2016
Biogram
Pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Jesienią 1980 r. jeden z inicjatorów powołania struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej związku w MPK. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego jeden z inicjatorów strajku w zajezdni MPK w Krakowie – Czyżynach w dniach 13 – 15 grudnia 1981 r. Członek Komitetu Strajkowego. 
Po pacyfikacji strajku w dniu 15 grudnia 1982 r. zatrzymany i internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu. 
Wobec wszczęcia wobec niego postępowania karnego w dniu 18 grudnia internowanie zamieniono w tymczasowe aresztowanie. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z 13 stycznia 1982 r. skazany na 3 lata bezwzględnego pozbawienia wolności. Warunkowo zwolniony w dniu 15 marca 1983 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN