Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mazany Kazimierz

Kazimierz Mazany

ur. w 1944 roku w m. Gąsawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Kazimierz Mazany był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu.
 Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w nielegalnych strukturach związkowych do 1989 r. Kierował kolportażem wydawnictw podziemnych w miejscu pracy, wykonywał metodą stemplową, a następnie rozprowadzał ulotki sygnowane przez NSZZ „Solidarność” i zajmował się zbieraniem składek związkowych przeznaczanych na pomoc finansową dla osób internowanych, zatrzymanych i ich rodzin. Organizował także zakładową Wszechnicę Związkową i prowadził podziemną bibliotekę, do której dostarczał książki drugiego obiegu.
W 1984 r. wszedł w skład Tajnego Komitetu Strajkowego ZWCH „Elana”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków