Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Pióro

ur. w 1966 roku w m. Ścinawka Średnia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 281/2014
Biogram
W latach 1984- 1989 prowadził działalność opozycyjną na terenie Bliżyna. Od 1984 r. był członkiem niezależnej grupy antykomunistycznej, do której należeli uczniowie szkół średnich z Bliżyna. Zajmował się  drukowaniem ulotek za pomocą własnoręcznie wykonanych stempli, które rozpowszechniał zwykle przed uroczystościami patriotycznymi: 3 Maja, 11 listopada lub świętami kościelnymi. 
W lipcu 1984 r. przed kolejną rocznicą ogłoszenia Manifestu Lipcowego PKWN razem z pozostałymi członkami grupy obrzucił różową farbą oryginalny radziecki czołg T 34. Przed dniem 1 listopada 1984 r. umieścił na miejscowym cmentarzu transparent z napisem „Solidarność”. Podejmował działania mające na celu upamiętnienie męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki m.in. przez przygotowanie symbolicznego grobu na cmentarzu w Bliżynie oraz rozpowszechnianie okolicznościowych ulotek dot. wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża oraz wprowadzenia stanu wojennego. 
Czynności operacyjne podejmowane przez Służbę Bezpieczeństwa w Skarżysku-Kamiennej nie doprowadziły do rozbicia grupy, do której należał Krzysztof Pióro. Od 1988 r. do przełomu w 1989 r. działalność grupy w tym również Krzysztofa Pióro polegała na sporadycznie organizowanych akcjach o charakterze antypaństwowym. Od 1989 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej