Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Maszkiewicz Mariusz

Mariusz Maszkiewicz

ur. w 1959 roku w m. Iława
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 573/2014
Biogram
Pan Mariusz Maszkiewicz w 1986 r. ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbył stypendium na Uniwersytecie w Getyndze. Po powrocie ze stypendium, włączył się w nurt działań opozycyjnych, mających na celu obronę podstawowych wartości ludzkich i praw obywatelskich.  W 1987 r. jako słuchacz Szkoły Podchorążych Rezerwy w Poznaniu, ze względu na swoje przekonania odmówił złożenia przysięgi wojskowej i przyjęcia broni, za co został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. 
Pan Maszkiewicz był współzałożycielem i autorem podziemnego  miesięcznika „Dyskurs”, ponadto uczestniczył w zebraniach nielegalnej organizacji pod nazwą Ruch „Wolność i Pokój”. W 1988 r. uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie. Współpracował z Regionalnym Komitetem Obywatelskim „Solidarność” w Częstochowie. 
Za swoje zaangażowanie opozycyjne i społeczne był szykanowany przez władze i podległe jej służby, m.in.: poprzez zatrzymanie i osadzenie w areszcie, orzeczenie kary grzywny, zastrzeżenie wyjazdów za granicę, namawianie do współpracy. 
Pan Maszkiewicz ze strony organów bezpieczeństwa objęty był ścisłą kontrolą operacyjną w ramach prowadzonej sprawy o krypt. „Teolog”, w okresie od maja 1988 r do listopada 1989 r. oraz kontrolowany w ramach posiadanej Teczki Ewidencji Operacyjnej Księdza w latach 1980-1987 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej