Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Śmigiel Stanisław

Stanisław Andrzej Śmigiel

ur. w 1953 roku w m. Lipno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015
Biogram
Stanisław Śmigiel od stycznia 1977 r. był współpracownikiem KSS KOR, niezależnego pisma „Robotnik”, Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i niezależnego pisma „Robotnik Wybrzeża”. W lutym 1978 r. został zatrzymany na 48 godzin w Sopocie i skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na 7 dni aresztu.
Od sierpnia 1978 r. został współtwórcą środowiska opozycyjnego w Toruniu, powiązanego głównie z KSS KOR. Współzałożył Klub Samoobrony Społecznej Regionu Wielkopolsko-Kujawskiego. W 1979 r. był sygnatariuszem Karty Praw Robotniczych i licznych listów i petycji protestacyjnych. W lipcu 1980 r. w czasie strajków w Lublinie był kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godzin, m.in. w areszcie w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie w dniu 25 lipca został pobity przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Od września 1980 r. został członkiem NSZZ „Solidarność” w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej "Merinotex".
W 1981 r. był współtwórcą wydawnictwa Toruńska Oficyna Niezależna, współorganizatorem toruńskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, sygnatariuszem Deklaracji Ideowej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”. Internowany w okresie od 13.12.1981 r. do 21.07.1982 r. w Ośrodkach Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku.  W latach 1982-1985 zorganizował podziemne pismo „Pogłos” w TPCz „Merinotex”. W 1983 r. został szefem, największego w regionie toruńskim podziemnego wydawnictwa „Kwadrat”. Był organizatorem emisji kilku audycji radiowych na fonii 1 programu TVP. Aresztowany dnia 04.11.1984 r. i skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 21.12.1984 r. na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. W 1986 r. zainicjował powstanie Klubu Myśli Politycznej oraz był twórcą podziemnego pisma „Inicjatywy” i „Przegląd Pomorski”. W latach 1986-1988 został członkiem tajnej Regionalnej Komisji Wykonawczej „Solidarności”, a w latach 1988-1989 jawnej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej „Solidarności” w Toruniu. W 1989 r. został członkiem Komitetu Obywatelskiego NSZZ "Solidarność" i szefem sztabu wyborczego KO w wyborach do parlamentu na województwo toruńskie i włocławskie. 
W okresie prowadzonej działalności opozycyjnej był kilkadziesiąt razy zatrzymywany na 48 godzin, przesłuchiwany, poddawany rewizjom i inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej