Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Srech Andrzej

Andrzej Edmund Srech

ur. w 1956 roku w m. Wronki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 220/2014
Biogram
W 1978 roku uczestniczył w wykładach tzw. latającego uniwersytetu, zorganizowanych przez poznańskich działaczy opozycji na skutek czego SB inwigilowała go w ramach sprawy o kryptonimie „Uczestnik”. W 1980 r. był przewodniczącym koła „Solidarności” w Zakładach Systemów Automatyki „Meramont” w Poznaniu, a jesienią 1982 r. przyłączył się do grupy opozycjonistów działających w podziemnych strukturach „Solidarności”. Udostępnił swoje mieszkanie jako skrzynkę kontaktową i punkt kolportażowy bezdebitowego „Obserwatora Wielkopolskiego”, a także zajmował się jego rozpowszechnianiem na terenie Poznania oraz innych miast. Został zatrzymany 23.05.1983 r. i aresztowany, zwolniony 25.07.1983 r. na skutek amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN