Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Srech Andrzej
Andrzej Edmund Srech
ur. w 1956 roku w m. Wronki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 220/2014

Biogram

W 1978 roku uczestniczył w wykładach tzw. latającego uniwersytetu, zorganizowanych przez poznańskich działaczy opozycji na skutek czego SB inwigilowała go w ramach sprawy o kryptonimie „Uczestnik”. W 1980 r. był przewodniczącym koła „Solidarności” w Zakładach Systemów Automatyki „Meramont” w Poznaniu, a jesienią 1982 r. przyłączył się do grupy opozycjonistów działających w podziemnych strukturach „Solidarności”. Udostępnił swoje mieszkanie jako skrzynkę kontaktową i punkt kolportażowy bezdebitowego „Obserwatora Wielkopolskiego”, a także zajmował się jego rozpowszechnianiem na terenie Poznania oraz innych miast. Został zatrzymany 23.05.1983 r. i aresztowany, zwolniony 25.07.1983 r. na skutek amnestii.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN