Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mickiewicz Marek

Marek Mickiewicz

ur. w 1938 roku w m. Włodzimierz Wołyński
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 648/2012
Biogram
Był uczestnikiem Marca’68 w Warszawie, 3 marca 1968 r. został zatrzymany na 48 godzin, jako uczestnik demonstracji w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się drukowaniem i kolportażem prasy niezależnej. W związku z tą aktywnością został aresztowany 14 września 1984 r. i Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi z 28 marca 1985 r. skazany na 2 lata pozbawienia wolności. W wyniku apelacji Sąd Wojewódzki w Warszawie 20 listopada 1985 r. zawiesił wykonanie kary na okres 5 lat. W ramach represji w okresie od 1984 r. do 1988 r. otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN