Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Więckowski Adam

Adam Piotr Więckowski

ur. w 1950 roku w m. Pruszków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020
Biogram
W 1968 r. rozpoczął pracę w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach. W okresie od 1968 r. do czerwca 1970 r. był członkiem nielegalnego związku „Ruch”. Posługiwał się pseudonimem „Adam” i był łącznikiem między ośrodkiem łódzkim i warszawskim. Brał udział w akcjach ekspropriacyjnych i uczestniczył w spotkaniach członków związku. Za przynależność do organizacji „Ruch” w dniu 1 sierpnia 1970 r. został zatrzymany przez KWMO w Warszawie. W trakcie prowadzonego śledztwa dokonano przeszukania jego mieszkania, w wyniku którego znaleziono materiały programowe organizacji „Ruch”, „Biuletyny” i maszynę do pisania marki „Olimpia”. Za powyższe wyrokiem Sądu Powiatowego dla Miasta Łodzi z dnia 8 lipca 1971 r. został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności. Przebywał w aresztach śledczych w Warszawie i Łodzi od 1 sierpnia 1970 r. do 8 lipca 1971 r. W latach 1970-1977 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej