Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Banat Zdzisław

Zdzisław Kazimierz Banat

ur. w 1947 roku w m. Ulanica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2016
Biogram
Zdzisław Kazimierz Banat w 1970 r. był współorganizatorem Duszpasterstwa Akademickiego w Parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie. Od roku 1972 był zatrudniony jako inżynier w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych. We wrześniu 1980 r. zaangażował się w organizację NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy. Został wybrany przewodniczącym komisji zakładowej. W 1981 r. był delegatem na I Walny Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego. Był członkiem Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, a także przewodniczącym Sekcji Budownictwa Regionu Rzeszowskiego. 
W dniu 14.12.1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, gdzie przebywał do zwolnienia w dniu 23.12.1981 r. Od stycznia 1982 r. był współpracownikiem podziemnej Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”  w Rzeszowie. W ramach działalności opozycyjnej kolportował wydawnictwa podziemne, organizował akcje strajkowe, wielokrotnie z dużym zaangażowaniem uczestniczył w nabożeństwach i manifestacjach patriotyczno-religijnych. Ponadto był współorganizatorem Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie. Od 1985 r. był uczestnikiem i animatorem Ruchu Światło-Życie.
Był inwigilowany przez SB w latach 1981-1987 oraz objęty zastrzeżeniem wyjazdu do wszystkich krajów świata w latach 1982-1984.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN