Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Janowska Barbara
Barbara Wanda Janowska
ur. w 1959 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 57/2017

Biogram

Barbara Janowska w latach 1981-1989 była działaczką opozycji demokratycznej w Toruniu. W okresie studiów zaangażowała się w działalność w ramach Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, następnie działała w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”. Wspierała rodziny osób internowanych i aresztowanych. W swoim mieszkaniu organizowała spotkania konspiracyjne działaczy opozycyjnych i udzielała im schronienia. Brała aktywny udział w drukowaniu i kolportowaniu nielegalnych wydawnictw na terenie miasta Torunia. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003