Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dąbrowski Grzegorz

Grzegorz Jan Dąbrowski

ur. w 1958 roku w m. Zagórz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 350/2020
Biogram
Był uczestnikiem Ruchu Młodej Polski i aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Łódzkiego oraz szefem sekcji aprowizacji w trakcie mającego miejsce w styczniu i lutym 1981 r. strajku na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. W związku z prowadzoną działalnością, po wprowadzeniu stanu wojennego 13.12.1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w  Łęczycy. Po interwencji u władz kościelnych, z uwagi na trudną sytuację materialną i rodzinną, 23.12.1981 r. uchylono decyzję o internowaniu. Po opuszczeniu ośrodka odosobnienia do końca 1983 r. kontynuował działalność opozycyjną. Był zaangażowany w wywieszanie transparentów i malowanie na murach napisów o treściach antyrządowych oraz kolportaż prasy i wydawnictw bezdebitowych („Jesteśmy”, „Tygodnik Mazowsze”). Współorganizował manifestacje antykomunistyczne i współpracował z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” oraz Międzyzakładową Komisją Koordynacyjną „Jesteśmy”. W grudniu 1983 r. wyjechał za granicę i odmówił powrotu do kraju.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • K. Banaś, M. Gawryszczak, K. Lesiakowski; „Strajk studencki w Łodzi styczeń-luty 1981 r. Okruchy pamięci, zapisy źródłowe, ikonografia”, Łódź-Warszawa 2016
    • W. Puś; „Zarys historii Uniwersytetu Łódzkiego 1945-2015”, Łódź 2015