Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Danuta Irena Maziarska

ur. w 1947 roku w m. Przemyśl
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2016
Biogram
Danuta Irena Maziarska jako studentka Uniwersytetu Wrocławskiego w 1968 r. uczestniczyła w strajkach studenckich. Od 1974 r. pracowała jako nauczycielka m.in. historii w Zespole Szkół Technicznych przy WSK „PZL-Mielec”. W 1980 r. współorganizowała KZ NSZZ „Solidarność” w ZST. Pełniła następnie funkcje wiceprzewodniczącej Komisji Rejonowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Mielcu oraz członka MKR Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.
W związku z zaangażowaniem w działalność związkową 16.12.1981 r. została zatrzymana i przesłuchana w KM MO w Mielcu. Na tzw. rozmowy profilaktyczne była wielokrotnie wzywana na KM MO w Mielcu w latach 1982-1989. W ramach represji odsunięto ją również od prowadzenia zajęć w starszych klasach ZST.
W latach 1984-1989 współpracowała z „Solidarnością Walczącą" oraz działała w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii św. Mateusza w Mielcu oraz w Ruchu Apostolatu Emigracyjnego w Lublinie. Przez nauczycieli oraz uczniów ZST była postrzegana jako osoba wierna ideałom „Solidarności” oraz krytyk PRL. W 1989 r. uczestniczyła we wznowieniu działalności KZ NSZZ „Solidarność” w ZST, była również członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Mielcu.
Była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1986 oraz w 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN