Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Żabski

ur. w 1949 roku w m. Połczyn-Zdrój
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012
Biogram
Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szczecinku. W ramach represji został powołany został na ćwiczenia wojskowe rezerwistów do JW. 1636 w Chełmnie, gdzie przebywał w okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 grudnia 1982 r. Jego wcześniejsze zwolnienie nastąpiło na skutek pogorszenia się stanu zdrowia. 
Szkolenie rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło jedynie w walce z opozycją i były dotkliwą represją polityczną wobec powołanych, nie miało również oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN