Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bogdan Skowroński

ur. w 1934 roku w m. Różan
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019
Biogram
Pan Bogdan Skowroński już w 1963 r. na wniosek Przewodniczącego Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR został postawiony w stan oskarżenia z paragrafu 22 tzw. Małego Kodeksu Karnego, za oszczerstwa przeciw ustrojowi PRL, a następnie uniewinniony przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze. 
Od 1979 r. był kolporterem pism „Robotnik Wybrzeża”, „Biuletyn Dolnośląski”, oraz Raportu Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość.
W sierpniu 1980 r. współorganizował strajk w zakładach Agromet – Archimedes. We wrześniu 1980 r. został członkiem „Solidarności” i organizował jej struktury w Agromet – Archimedes.
Dnia 13 grudnia 1981 r. Pan Bogdan Skowroński został zatrzymany i internowany. Początkowo przebywał w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu, a od 23 grudnia 1981 r. do 1 lipca 1982 r. w Grodkowie. W okresie od 3 do 23 listopada 1982 r. ponownie przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Strzelinie. W związku z prowadzoną działalnością 31 stycznia 1983 r. został zwolniony z pracy.  Od maja 1983 r. przebywa na emigracji we Francji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej