Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Anna Danuta Rydlińska

ur. w 1949 roku w m. Jelenia Góra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 267/2014
Biogram
Należała do NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym (WPK) w Poznaniu. W czasie stanu wojennego działała w podziemnych strukturach „Solidarności” – organizowała pomoc finansową dla rodzin internowanych i kolportowała bezdebitowe wydawnictwa m.in. „Obserwator Wielkopolski”. Za działalność opozycyjną została osadzona w areszcie i oskarżona o kontynuowanie działalności związkowej w czasie stanu wojennego. W czerwcu 1982 r. Sąd Wojewódzki w Poznaniu skazał ją na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, wymierzył karę grzywny i obciążył ją kosztami postępowania sądowego. W więzieniu przebywała od 22.04.1982 r. do 8.06.1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN