Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ajzychart Jerzy

Jerzy Feliks Ajzychart

ur. w 1950 roku w m. Boża Wola
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 362/2015
Biogram
Pan Jerzy Ajzychart po założeniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego  „Solidarność” został przewodniczącym oddziałowym oraz członkiem zarządu zakładowej „Solidarności” przy KWK „Manifest Lipcowy". 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie odstąpił od działalności związkowej, brał udział w spotkaniach z byłymi działaczami „Solidarności”, na których omawiano organizację poligrafii podziemnej. Był również jednym z organizatorów zbiórki pieniędzy na rzecz rodzin osób aresztowanych i internowanych po 13.12.1981 r. wśród załogi kopalni „Manifest Lipcowy".  
W dniu 4.10.1982 r. został zatrzymany i internowany decyzją o internowaniu z dnia 6.10.1982 r. Na wniosek Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach w dniu 29.10.1982 r. zastosowano wobec Jerzego Ajzycharta areszt tymczasowy, oskarżając go, że od 13.12.1981 r. do 4.10.1982 r. w Żorach i Jastrzębiu brał udział w związku mającym na celu spowodowanie przy użyciu materiałów wybuchowych zniszczenie przy KWK „Manifest Lipcowy" napisu PZPR, drukowanie i rozpowszechnianie ulotek mogących wywołać niepokój społeczny. Areszt tymczasowy przedłużono z dnia 29.10.1982 r. do 29.04.1983 r. Dnia 19.05.1983 r. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego wydał wyrok skazujący Jerzego Ajzycharta na 1,3 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz 40 tys. zł grzywny za to, że będąc członkiem NSZZ „Solidarności” nie odstąpił od działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego, brał udział w spotkaniach związkowych, rozpowszechniał ulotki, dostarczył powielacz i materiały poligraficzne członkom związku. 
Z uwagi na prowadzenie opisanej działalności opozycyjnej był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w okresie 1983-1987. Pan Jerzy Ajzychart był także figurantem sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Konserwator” założonej w 1985 r. w związku z informacją o powstaniu na terenie Jastrzębia Komitetu Obrony Praw Człowieka, którego miał być członkiem. Zastosowano kontrolę operacyjną, przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze, Sprawę zakończono w 1987 r. w związku z niepotwierdzeniem informacji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN