Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kiniorski Krzysztof

Krzysztof Tadeusz Kiniorski

ur. w 1970 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 123/2022
Biogram
W latach 1987-1989 był działaczem Międzyszkolnego Komitetu Oporu we Wrocławiu. Od października 1987 r.  do stycznia 1989 r. był członkiem redakcji i autorem artykułów w piśmie „Szkoła” (sygnowanym przez MKO). 
W tym czasie uczestniczył również w kolportażu wydawnictw drugiego obiegu, akacjach ulotkowych i plakatowych oraz demonstracjach. Brał też udział w obozach szkoleniowych MKO. 
Ponadto był członkiem redakcji wydawanych w drugim obiegu pism: „Trójka”, „MON-STOP”
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Międzyszkolny Komitet Oporu, red. B. Sokołowska-Pabjan, M. Drozd, W. Krasa, Warszawa 2010
    • Federacja Młodzieży Walczącej 1984-1990, red. Marek Wierzbicki, Warszawa 2015