Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Jan Kokorniak

ur. w 1952 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 99/2013
Biogram
Od  5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia do Jednostki Wojskowej nr 1636 w Chełmnie. Rozkazem nr 228 z 10 listopada 1982 r. został przydzielony do kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w tej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju i podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło jedynie walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych. Celem ćwiczeń była próba izolacji przeciwników politycznych, jednocześnie działania te nie miały oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym. W dniu 3 lutego 1983 r., po odbyciu ćwiczeń wojskowych, został skreślony z ewidencji jednostki.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN