Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Zenon Tomczak

ur. w 1957 roku w m. Brachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019
Biogram
Henryk Tomczak w latach 1977–1980 był uczestnikiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, od 1980 r. do 1983 r. działał w NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Regionu Łódzkiego i pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Regionalnego RI „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego reprezentował NSZZ RI „Solidarność” w podziemnej Międzyzwiązkowej Komisji Koordynacyjnej w Łodzi, nazywanej od tytułu wydawanego pisma grupą MKK „Jesteśmy”. Od 13.12.1981 r. do 1983 r. prowadził działalność konspiracyjną, m.in. współkierując MKK „Jesteśmy” oraz ukrywał się z obawy przed internowaniem.
Biogram opracowano na podstawie:
 • oświadczeń świadków
 • publikacji:
  • W. Maciejewski, "Biuletyn Łódzki" i "Jesteśmy" [w] "W trybach systemu. Z dziejów łódzkiej opozycji studenckiej w latach 1968-1989", Warszawa 2016
  • L. Olejnik, "Podziemne struktury NSZZ »Solidarność« w regionie Ziemia Łódzka w latach 1981-1989" [w] "Solidarność podziemna 1981-1989". red. A. Friszke, Warszawa 2006
  • L. Próchniak, "NSZZ »Solidarność« Region Ziemia Łódzka" [w] "NSZZ »Solidarność« 1980-1989", t. IV, "Polska Zachodnia", red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
  • G. Waligóra, "Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977-1981", Warszawa 2006
  • L. Próchniak, M. Przybysz, S.M. Nowinowski, M. Zapolska-Downar, A. Czyżewski, "Pospolite ruszenie. Relacje działaczy i współpracowników NSZZ »Solidarność« w Łodzi 1980-1981", Łódź 2011