Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Iwański

ur. w 1955 roku w m. Aleksandrów Łódzki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2016
Biogram
Ryszard Iwański będąc pracownikiem Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil” w Łodzi aktywnie działał w NSZZ „Solidarność” (członek Komisji Zakładowej) i inspirował akcje protestacyjne organizowane w innych zakładach pracy. W okresie 8.05.1982 r. – 7.09.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Łowiczu i Kwidzynie. Od października 1982 r. kontynuował działalność opozycyjną, m.in. kolportował na terenie ZPG „Stomil” ulotki namawiające do udziału w strajku 10.11.1982 r. i agitował przeciw wstępowaniu do nowych związków zawodowych. W latach 1982–1985 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej